Unntak

Unntak

Det finnes noen unntaksbestemmelser for plikten til å ha energiattest. Et eksempel er at bestemmelsen ikke gjelder for utleie av boliger og fritidsbolig som blir benyttet mindre enn fire måneder i året.

Les mer om energimerking her.

Les videre