Mange fordeler med energisparing

Mange fordeler med energisparing

Statistisk sett står bygningsmassen for 40% av det samlede energiforbruket her til lands, og fordeles ut fra boliger (55%), fritidsbygg (17%) og resterende bygg (28%). Med en statistikk som viser slike tall, viser den også at potensialet for energisparing er enormt.

Vi i Insula Energikompetanse AS har i mange tiår bistått boligeiere og boligutviklere med få bedre kontroll på forbruket av energi.

Energiattest - det første steget

Ved hjelp av en energiattest vil vi kunne hjelpe deg med å få full oversikt over forbruket, og hvor boligen har et forbedringspotensial. Formålet med en energiattest er å dokumentere boligens energistandard ved normalt bruk.

Videre vil attesten gjøre deg mer oppmerksom på energiforbruket, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger som øker energisparingen. Gulroten er merkbar nå du får bedre bokomfort, lavere energikostnader og mindre belastning på miljøet. Samtidig vil en bolig som har utført tiltak for energisparing ha høyere verdi.

Energibesparende tiltak i hverdagen

Senke temperaturen innendørs

Senk temperaturen enten i hele boligen, eller ha soneinndeling for varme og kalde rom. Da unngår du å varme opp rom unødig.

Spare på varmtvannet

Benytt sparedusj eller sparekraner, og forsøk å minimere unødig bruk av varmtvann.

Velge elektroniske apparater med høy energiklasse

Sjekk energimerkingen på elektriske apparater (skala A-G) slik at du sparer kostnader på lengre sikt i energiforbruk.

Få hjelp av en spesialist på energisparing

Dersom du ønsker faglig bistand og en profesjonell sparringspartner på fagfeltet kan du trygt benytte deg av en av våre energirådgivere. Her vil du få hjelp på veien til en mer energieffektiv hverdag.

Hva koster en energiattest?

  • For en vanlig enebolig koster det fra kr 11.000 inkl mva.
  • Prisen inkludert enkel termografi fra kr 16.000 inkl mva.
  • Som boligeier kan du få dekket inntil 50 % av kostnadene, inntil kr 5.000 – 7.500
  • Netto kostnad for boligeier blir fra kr 6.000 – 7.500

Det er verdt å presisere at kostnadene i forbindelse med en energiattest kan være avgjørende for å fatte de rette beslutningene. I det lange løp er dette en god investering for en hver boligeier.

Vi har utdannelse som energirådgiver og faglig leder har snart 40 års praksis i byggebransjen. En godkjent ENOVA Energirådgiver kan gjennomføre energirådgivning med planlagte tiltak som kan generere støtte fra ENOVA.

Vi har også erfaringen som kreves for å gjennomføre mange av tiltakene innen energisparing. Og kan bistå med energimerking, tetthetskontroll, byggtermografi, uavhengig kontroll, boligservice og byggtjenester.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss i Insula Energikompetanse AS for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg med energisparing.

Les videre

No items found.