Uavhengig kontroll

Uavhengige kontroller sørger for at arbeidet som er utført har fulgt riktige føringer og krav.
Uavhengig kontroll

Ved oppføring og oppgradering av bygninger er det et også stort behov for uavhengige kontroller. Uavhengige kontroller sørger for at arbeidet som er utført har fulgt riktige føringer og krav. Det er tiltakshaver som bestiller uavhengig kontroll. Dersom det er ønskelig kan også tiltakshaver be om en mer omfattende kontroll som går utenfor regelverkets minstekrav. Dagens regelverk inneholder i stor grad kan-krav og bør-krav, mens det i liten grad inneholder skal-krav med hensyn til uavhengige kontroller.

Fra 1. januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i nye boliger.

Vi ønsker å være proaktive og tilbyr også kontroll av fukt, isolasjon, radon og toleransegrenser. Uavhengig kontroll er en av forutsetningene for å få ned antall byggskader. Byggskader rammer den enkelte forbruker hardt og gir utilsiktede høye kostnader på bygg. Netto årlige investeringer i bygg i Norge er i størrelsesorden 220 milliarder. Av dette utgjør byggskader 16 – 22 milliarder eller 7 – 10 prosent av netto investeringer.

Det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet

Hvis en tiltakshaver betaler for en utvidet uavhengig kontroll reduseres risikoene for byggskader kraftig. En utvidet uavhengig kontroll utgjør en liten andel av den totale investeringen i et byggeprosjekt.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss