Uavhengig kontroll av våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom er viktig å gjennomføre for å kunne avdekke eventuelle skader. Som ansvarlig for et bygg eller byggeprosjekt, er det ditt ansvar å ta initiativ for uavhengig kontroll av våtrom. Det er ikke alltid det stilles krav til kontroll, men for at boligen din skal være i en god tilstand, er det anbefalt å utføre uavhengige kontroller som kartlegger nå-situasjonen.

Fra 1. januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av våtrom i nye boliger.

Vi utfører kontrollen i seks trinn

  1. Melding om kontroll og innhenting av dokumentasjon
  2. Gjennomgang av dokumentasjon
  3. Gjennomføre inspeksjon
  4. Rapportering
  5. Bekreftelse av lukking av avvik
  6. Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

Kontroll av utførende inneholder blant annet at membran og gjennomføringer er ferdigstilt og riktig fall mot sluk er etablert.

En utvidet uavhengig kontroll utgjør en liten andel av den totale investeringen i et byggeprosjekt. Vi sørger for at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

Les mer om uavhengig kontroll her.