Uavhengig kontroll av våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom

Det er et stort behov for uavhengig kontroll ved oppføring av bygninger. Dagens regelverk inneholder i stor grad kan-krav og bør-krav. Mens det i liten grad inneholder skal-krav med hensyn til uavhengige kontroller. Det er tiltakshaver som bestiller uavhengig kontroll.

Vi i Insula Energikompetanse AS velger kontrollområder som har betydning for verdi, liv, helse og sikkerhet, hvor konsekvensene av feil er alvorlige, deriblant våtrom.

Fra 1. januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av våtrom i nye boliger.

Vi utfører kontrollen i seks trinn

  1. Melding om kontroll og innhenting av dokumentasjon
  2. Gjennomgang av dokumentasjon
  3. Gjennomføre inspeksjon
  4. Rapportering
  5. Bekreftelse av lukking av avvik
  6. Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

Kontroll av utførende inneholder blant annet at membran og gjennomføringer er ferdigstilt og riktig fall mot sluk er etablert.

Flere tjenester enn bare kontroll av våtrom

Som en proaktiv aktør tilbyr vi også kontroll av fukt, isolasjon, radon og toleransegrenser. Uavhengig kontroll er en av forutsetningene for å få ned antall byggskader.

Uavhengig kontroll av våtrom

En utvidet uavhengig kontroll utgjør en liten andel av den totale investeringen i et byggeprosjekt. Vi sørger for at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

Hva koster uavhengig kontroll av våtrom?

Prisen for uavhengig kontroll av våtrom fastsettes basert på grunnlag av det valgte antall våtrom som skal kontrolleres. Vi kan tilpasse prisen ut fra hvert prosjekt.

Insula Energikompetanse AS er et faglig sterkt selskap som tilbyr sine tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. For oss er kvalitet viktig når konsekvensene betyr mye for deg som forbruker. Vi har selv erfaring som håndverker og vet godt hvilke standarder og krav som gjelder.

Kontakt oss helt uforpliktende dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg. Vi er det naturlige valget for deg som ønsker en grundig og seriøs uavhengig kontroll av våtrom.