Tetthetskontroll

Hovedformålet med en tetthetskontroll er å måle luftgjennomgangen i et bygg.
Tetthetskontroll

Hovedformålet med en tetthetskontroll er å måle luftgjennomgangen i et bygg. Dersom bygget har en luftlekkasje kan dette føre til stort varmetap samtidig som det kan oppstå sopp- og råteskader. For deg som er innehaver av en bolig eller næringsbygg kan det være smart å ha kontroll på luftgjennomgangen når konsekvensene kan bli svært kostbare.

Kontroll for både nybygg og eksisterende bygg

Det gjennomføres tetthetskontroll for både nye og eksisterende bygg. Vi i Insula Energikompetanse anbefaler at det på nybygg tas to kontroller. Første gang ved tett vindsperre, for å avdekke behov for eventuelle utbedringer så tidlig som mulig. Andre gang ved ferdig bygg. For deg som allerede har et bygg, kan vi bistå fortløpende etter behov.

Vi har utdannelse som tetthetskontrollør

Vi gjennomfører tetthetskontroll etter gjeldende regler slik at boligen kontrolleres om den oppfyller den delen av energikravene i ny byggteknisk forskrift. Tetthetskontroll med profesjonelt utstyr er den metoden som brukes for å måle luftgjennomgang i bygningskroppen ofte benevnt som klimaskjermen.

Før tetthetskontroll utføres gjøres det en eller flere forberedende tiltak slik at kontrollen gir korrekt resultat. Utilsiktede luftlekkasjer i klimaskjermen utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i en bygning. Mangelfull lufttetting bidrar også til økt fare for at fuktig inneluft kan vandre inn i konstruksjonen, føre til kondens og fare for sopp- og råteskader.

I løpet av de senere årene har det blitt stilt stadig strengere krav til lufttetting av bygninger.

Prisen på tetthetskontroll er varierende De fleste bygg er forskjellige og omfanget av arbeid for å gjennomføre tetthetskontroll er svært varierende. For å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt overfor deg, gjør vi nøye tidsestimater i forkant av kontrollen.

Hvis du bestiller en tetthetskontroll gjennomføres den normal i løpet av maks en dag. Tetthetskontroller kan ikke utføres ved sterk vind.

Vi er tilgjengelig for deg som holder til i Ringerike (Hønefoss, Jevnaker) og Hole.

Vi er det naturlige valget for deg som ønsker en seriøs aktør med lang erfaring og som tar i bruk moderne utstyr for å oppnå presise målinger.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss