Tetthetskontroll

Hovedformålet med en tetthetskontroll er å måle luftgjennomgangen i et bygg.
Tetthetskontroll

Frykter du at boligen ikke er tett? Spesielt om du opplever trekk, kalde gufs, et konstant kaldt gulv eller at temperaturen i rommet synker veldig fort kan dette være et tegn på at tettheten ikke er tilstrekkelig. Ved å gjennomføre en tetthetskontroll kan vi med sikkerhet avklare hvor det er utilsiktede luftlekkasjer.

En som foretar tetthetskontroll hjelper deg på veien til en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. Hovedformålet med en tetthetskontroll er å måle luftgjennomgangen i et bygg. Dersom bygget har en betydelig utilsiktet luftlekkasje kan dette føre til stort varmetap samtidig som det kan oppstå sopp- og råteskader. For deg som er innehaver av en bolig eller næringsbygg kan det være smart å ha kontroll på luftgjennomgangen når konsekvensene kan bli svært kostbare. Under en tetthetskontroll blir det utført undersøkelser som blant annet baserer seg på å bruke under- og overtrykk for å se hvor luften slipper ut. Ved å etterligne lufttrykket som kommer og tette alle andre ventiler, kan vi finne ut hvilke områder som slipper ut luft. En slik undersøkelse gjøres alltid i henhold til gjeldende standarder og preaksepterte løsninger.

Tetthetskontroll for både nybygg og eksisterende bygg

Det gjennomføres tetthetskontroll for både nye og eksisterende bygg. Vi i Insula Energikompetanse anbefaler at det på nybygg tas to kontroller. Første gang ved tett vindsperre, for å avdekke behov for eventuelle utbedringer så tidlig som mulig. Andre gang ved ferdig bygg. For deg som allerede har et bygg, kan vi bistå fortløpende etter behov. Mange lurer ofte på om en bolig kan være for tett? Svaret på dette er nei. En bolig kan aldri være for godt tettet, derimot kan det oppstå problemer med ventilasjonssystemet som gjør at boligen ikke får optimal gjennomstrømning av luft.

Hvem burde benytte seg av en tetthetskontroll?

Som nevnt er en tetthetskontroll aktuelt for alle, men spesielt om du opplever noe av det som står nevnt nedenfor, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for en tetthetskontroll.

  • Du planlegger å utføre endringer eller rehabilitering av boligen
  • Du opplever høye strømpriser for oppvarming uten å vite hvorfor
  • Du kjenner på trekk i huset, har kalde gulv eller kjenner på kulde fra trapper og høyere etasjer
  • Du mistenker sopp eller kondensskader
  • Du eier en eldre bolig som det nylig har blitt utført endringer på
  • Du mistenker at byggearbeidet er dårlig utført
  • Du som ønsker å dokumentere standarden på nytt hus

Hva er de vanligste områdene å undersøke under en tetthetskontroll?

De vanligste kildene til utslipp av luft er som regel  å finne i yttertaket. Dette skaper også et større problem for mange ettersom det gjerne er et høyere trykk oppe ved taket enn hva det er ved gulvet. Dette fordi varm luft vandrer oppover.

Vi har utdannelse som tetthetskontrollør

Vi gjennomfører tetthetskontroll etter gjeldende regler slik at boligen kontrolleres om den oppfyller den delen av energikravene i ny byggteknisk forskrift. Tetthetskontroll med profesjonelt utstyr er den metoden som brukes for å måle luftgjennomgang i bygningskroppen ofte benevnt som klimaskjermen.

Før tetthetskontroll utføres gjøres det flere eller flere forberedende tiltak slik at kontrollen gir korrekt resultat. Utilsiktede luftlekkasjer i klimaskjermen utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i en bygning. Mangelfull lufttetting bidrar også til økt fare for at fuktig inneluft kan vandre inn i konstruksjonen, føre til kondens og fare for sopp- og råteskader.

I løpet av de senere årene har det blitt stilt stadig strengere krav til lufttetting av bygninger.

Prisen på tetthetskontroll er varierende De fleste bygg er forskjellige og omfanget av arbeid for å gjennomføre tetthetskontroll er svært varierende. For å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt overfor deg, gjør vi nøye tidsestimater i forkant av kontrollen.

Hvis du bestiller en tetthetskontroll gjennomføres den normal i løpet av maks en dag. Tetthetskontroller kan ikke utføres ved sterk vind.

Vi er tilgjengelig for deg som holder til i Ringerike, Hole, Jevnaker og tilliggende kommuner.

Vi er det naturlige valget for deg som ønsker en seriøs aktør med lang erfaring og som tar i bruk moderne utstyr for å oppnå presise målinger.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss