Aktuelle standarder og anvisninger for tetthetskontroll

Aktuelle standarder og anvisninger for tetthetskontroll

  • NS-EN ISO 9972:2015 Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetoden
  • NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger
  • Byggforskserien Byggdetaljer 474.621 - desember 2014 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger
  • Byggforskserien Byggdetaljer 474.624 - desember 2014 Luftlekksjemåling av bygninger Hensikt og vurdering
  • Byggforskserien Byggdetaljer 520.401 – desember 2013 Lufttetting av bygninger Fremgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall
  • Byggforskserien Byggdetaljer 573.121 Sending 1 – 2013 Materialer til luft- og damptetting

Les mer om tetthetskontroll her.