Hva koster det?

Hva koster det?

Priser

Energirådgivning

  • For en vanlig enebolig koster det fra kr 11.000 inkl mva.
  • Prisen inkludert enkel termografi fra kr 16.000 inkl mva.
  • Som boligeier kan du få dekket inntil 50 % av kostnadene, inntil kr 5.000 – 7.500
  • Netto kostnad for boligeier blir fra kr 6.000 – 7.500

Energiberegninger

Avtale gjøres på grunnlag av timeforbruk.

Energimerking

Prisen på energimerking avhenger av om merkingen skal være forenklet eller detaljert. Vi anbefaler det siste. Priser fra kr. 3.000 inkl mva avhengig av bygningens kompleksitet og tilgjengelige data.

Tetthetskontroll

Prisen på tetthetskontroll avhenger av antall oppmøter, byggets størrelse og byggets kompleksitet. Vi anbefaler minst to oppmøter som resulterer i to tester. Priser fra kr. 7.500 inkl mva for pre-test og fra kr. 12.500 inkl mva for ferdigstillelsestest.

Byggtermografi

En byggkontrollør som utfører termografering av bygg har høy kompetanse og kostbart utstyr. Kontrolløren utarbeider en rapport med bilder. Prisen for et oppdrag avhenger av størrelsen på bygget, kompleksiteten og omfanget av rapporten.

Priser fra kr. 6.350 inkl. mva.

Uavhengig kontroll

Prisen fastsettes basert på grunnlag av det valgte antall kontrollområder. Be om pris.

Boligservice 

Vi kan tilby en boligserviceavtale på en vanlig leilighet/bolig for kr. 9.500 inkl mva pr år. Dette inkluderer inntil 4 oppmøter og rapportering. Forbruksmateriell og reise tilkommer. En avtale med oss gir deg et enklere liv. En mer problemfri hverdag. Vi bevarer verdier.

Byggtjenester

Kommer snart.