Det er et enormt sparepotensiale

Det er et enormt sparepotensiale

Det grønne skifte har kommet for å bli, og med det er det også nødvendig å kartlegge energiforbruk i boliger og industribygg for å kunne bidra til miljøet. I dag står bygningsmassen for 40 % av den samlede energibruken i Norge. Av disse utgjør boliger 55 %, fritidsbygg 17 % og resterende 28%. Ved å legge til rette for et mer energieffektivt bygg, vil ikke dette bare kunne bidra til din egen bokomfort og reduserte kostnader, men det vil også være et enormt tiltak for miljøet og hele samfunnet.

Les mer om energirådgivning her.