Energiberegninger

Energiberegninger vil avklare hvilke områder av boligen som kan utbedres for å ha et bedre energiforbruk.
Energiberegninger

Energiberegninger vil avklare hvilke områder av boligen som kan utbedres for å ha et bedre energiforbruk. Når vi kommer for å utføre energiberegninger hos deg ser vi på hvilke tiltak som er mulig og hva slags energibesparelse som kommer ut av de ulike alternativene. Vi vil da utføre u-verdiberegninger, lønnsomhetsberegninger og varmetapsberegninger. Ut i fra beregningene kommer vi med en anbefaling basert på hva vi mener vil være det beste alternativet, men det er det opp til deg hvilke tiltak du ønsker å sette i gang med.

Etter våre beregninger er gjort kan du planlegge for videre drift og vurdere ulike anbud fra aktører som kan hjelpe deg med utbedringene. Dette kan for eksempel dreie seg om isolatører, byggmestere, montører, elektrikere etc. Vår jobb er å sørge for at du får god nok informasjon om hvilke valgmuligheter du har for å få en mer energieffektiv bolig.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss