Boligservice

Med inntil 4 besøk pr år i leiligheten/boligen din går vi gjennom boenheten både innvendig og utvendig.
Boligservice

Til tross for at en bolig er langt mer verdifull enn en bil, er det flere som er flinkere til å utføre regelmessig vedlikehold av bilen sin enn boligen. Vi ser ofte at vedlikehold av leiligheter/boliger blir forsømt. Dette kan føre til at man får alvorlige feil og mangler ved leiligheten/boligen. Slike feil og mangler kan bli kostbart å utbedre. I tillegg risikerer du også verditap på leiligheten/boligen.

For å kunne bistå med vedlikehold av din bolig har vi utviklet en sjekk- og serviceliste som består av inntil 50 punkter som tilpasses din leilighet/bolig. Med inntil 4 besøk pr år i leiligheten/boligen din går vi gjennom boenheten både innvendig og utvendig.. Etter hvert besøk vil det lages en rapport i ettertid som beskriver hva som er sjekket og hvilke tiltak  som bør gjøres. Vår målsetting er at du som eier en leilighet/bolig får nødvendig profesjonell hjelp slik at du har en boenhet som fungerer godt, hvor man ivaretar den store investeringen som en leilighet/bolig er.

Vi formidler også profesjonelle kontakter innenfor disse fagområdene;

  • Elektro/tele
  • VVS/rørleggerarbeid
  • Blikkenslagerarbeid
  • Maling og tapetsering
  • Muring og flislegging
  • Glassarbeider
  • Ventilasjon
  • Varmepumper
  • Renhold innvendig og utvendig
  • Taksering

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss