Byggtjenester

I insula energikompetanse har vi mangeårig erfaring med å tegne, prosjektere og bygge hus.
Byggtjenester

I insula energikompetanse har vi mangeårig erfaring med å tegne, prosjektere og bygge hus. For tiden utfører vi byggtjenester på små og mellomstore prosjekter. Som bygg- og tømrermester har vi nødvendig kompetanse til å gjennomfører ditt prosjekt på en god måte.

Vårt spesialfelt er alt som har med energiøkonomisering å gjøre

  • Vi etterisolerer hus
  • Vi tilleggsisolerer hus
  • Vi foretar luft- og damptetting slik at man unngår fuktproblemer og uønsket trekk
  • Og vi skifter dører og vinduer til hyggelige priser
  • Også skifte av kledninger så vel innvendig som utvendig

Vi kan gjennomføre arbeider som hjelper deg på veien til en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss