Energirådgivning

Ved hjelp av en energirådgiver vil du kunne få en mye mer energieffektiv bolig.
Energirådgivning

Ved hjelp av en energirådgiver vil du kunne få en mye mer energieffektiv bolig. Dette kan blant annet bidra til bedre bokomfort, lavere energikostnader, høyere salgsverdi og ikke minst - mindre miljøbelastning.

Økt bevissthet rundt energibruket som valg av oppvarmingskilder, isolasjon og andre tekniske løsninger vil kunne hjelpe å gjøre boligen mer energieffektiv. Dette vil igjen kunne gi bedre bokomfort i form av mindre trekk, mer varme i bygget samt en mer stabil temperatur i boligen. Ved å se på nå-tilstanden til boligen er det mulig å kartlegge hvilke områder som kan utbedres for å spare energikostnader. For eksempel vil dårlig isolasjon føre til høyere oppvarmingskostnader, og eldre boliger kan ofte benytte utdatert utstyr som suger energi uten at man vet det. Ved å la profesjonelle aktører komme å utføre en kontroll vil du få en full oversikt over energibruken i bygget ditt.

Her i Insula Energikompetanse har vi utdannelse som energirådgiver og faglig leder har over 40 års praksis i byggebransjen. En kvalifisert energirådgiver kan gjennomføre energirådgivning med planlagte tiltak som kan generere støtte fra ENOVA.

En energirådgiver har følgende arbeidsoppgaver;

  • Gjennomføre befaringer av boliger
  • Energimerke boliger
  • Gi råd til boligeiere og utarbeide en plan for oppgradering av boligene
  • Gi informasjon om støtteordninger

Vi i Insula Energikompetanse har bistått med med energirådgiving i lang tid og stiller med sterk faglig kompetanse når vi vurderer din bolig. Med oss på laget får du boligen bedømt basert på forbruket av energi samt hvilke byggtekniske krav den oppfyller. Ut i fra det vi finner ut kan vi tilby deg råd som ikke bare vil øke bo-kvaliteten din, men også spare deg for unødvendige kostnader knyttet til energibruket ditt.

Hva koster energirådgivning?

  • For en vanlig enebolig koster det fra kr. 12.000 inkl mva.
  • Prisen inkludert enkel termografi fra kr. 17.000 inkl mva.
  • Som boligeier kan du få dekket inntil 50 % av kostnadene, inntil kr. 5.000 – 7.500.
  • Netto kostnad for boligeier blir fra kr. 7.000 – 9.500.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan bistå deg med? Ta kontakt med oss!

Vi deler gjerne vår kompetanse med de som måtte trenge det!

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss