Ønsker du en mer energieffektiv bolig?

Insula Energikompetanse tilbyr tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

Om oss

Vår virksomhet har sterk faglig forankring. Faglig leder fikk svennebrev i tømrerfaget i 1984. I 1990 ble han tildelt mesterbrev i tømrerfaget.

I alle årene etter har faglig leder deltatt aktivt med faglig oppdatering gjennom deltagelse i kurs. Nevnes kan Bedriftsforbundets HMS-kurs, Stamina Helse Grunnkurs i arbeidsmiljø, Energikompetens/Instrumentcompaniet AS Level-1 Termografikurs og Byggtermografi og trykktesting, Bolig Enøk Energirådgiverutdanning og Norges Byggmesterforbund Uavhengig kontroll.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss