Anbefaler alle å få energiberegning fra Insula

Tor Harald Sundt fikk energirådgivning med termografi fra Insula Energikompetanse i forbindelse med oppussing av egen bolig. Det resulterte i et støttebeløp fra Enova på 100 000,- og en helhetlig oppgradering av bygningskroppen.

"Vi fikk høre om muligheten til å søke om Enova-støtte gjennom familie, forteller Sundt. Jeg anbefaler andre å ta kontakt med Insula, vi ville aldri fått Enova-støtte her uten energiberegning først," forteller Sundt

Fikk energiberegning før de starter oppussing

Det kan være lurt å få energiberegning før man starter oppgradering av bolig, på den måten har man et utgangspunkt før man starter og vet hva som må endres. Det var også dette Sundt valgte å gjøre sammen med sin kone da de skulle pusse opp huset.

"Først ble det gjort energiberegning på huset, deretter gjorde vi oppussingen før vi la inn en søknad til Enova," forteller han.

Informerte valg med energiberegning

Energiberegningen gjorde at Sundt hadde et bedre informasjonsgrunnlag når de skulle planlegge oppussingen. Dermed kunne de ta velinformerte valg for å gjøre boligen mer energieffektiv.

"I første omgang gjorde vi litt justeringer fra det som energiberegningen anbefalte. Vi skiftet ut vinduer og dører, og isolerte også hele boligkroppen. Men vi skiftet blant annet ikke ut drenering som forslaget først anbefalte, det ble litt mye," forteller Sundt.

Etter første runde med oppussing tok de igjen kontakt med Insula for å se hvor nært de var kravet om å redusere energiforbruket med 29 prosent, og fant ut at de lå 1 prosent under.

"Det var en vegg i kjelleren utenfor huset som vi ikke hadde isolert, så da vi fikk tilbake den nye beregningen bestemte vi oss for å ta den i tillegg, sier han.

De valgte også erstatte vinduene i kjelleren og legge inn isolering i inngangspartiet. Da kom energireduksjonen på 32 prosent.

Bruker ikke lengre fyringsolje til oppvarming

Før oppussingen brukte Sundt fyringsolje til oppvarming. Den har nå blitt erstattet med elektrisk fyring og varmepumpe.

"Vi brukte en del fyringsolje før, men nå bruker vi strøm til oppvarming av vann og strøm til elbil. Så har vi varmekabler og en varmepumpe på badet," forteller han.

Selv om Sundt og familien nå bruker elektrisk oppvarming og opplading til elbil har de ikke merket en økning på strømregningen.

"Strømregningen er cirka den samme, selv om vi fyrer med strøm nå. Det er balansert med ventilasjon som vi hadde satt inn tidligere og isoleringen av huset," sier Sundt.

Fikk dekket kostnadene til energiberegningen

Det er også mulig å dekke kostnadene fra energiberegningen gjennom Enova. Sundt endte opp med å få hele beløpet han hadde brukt på energiberegning fra Insula Energikompetanse tilbake.

"Det er en egen post for å gjøre energiberegningen, så det er ikke en ekstra kostnad knyttet til det. Vi betalte 7500 kroner for energiberegningen og fikk alt tilbake. Det var før vi fikk de andre hundre tusen fra oppussingen," avslutter han.