Fornøyd med rådgivningen fra Insula

Sverre Sørvåg skulle gjennomføre vesentlige oppgraderinger av en hytte for å utvide den, og ønsket at prosjektet skulle være fremtidsrettet med hensyn på livsløp, energibruk og miljø. Han kom i kontakt med Insula Energikompetanse etter å ha søkt etter lokale energirådgivere, og er veldig fornøyd med rådgivningen han fikk.

"Råd og veiledninger ble raskt mottatt. Vi oppfattet Insula Energikompetanse som kunnskapsrike, nøkterne og som en god sparringspartner," forteller Sørvåg.

Insula Energikompetanse har mange rådgivningstjenester utover energirådgivning for å få støtte fra Enova, mange av disse er meget verdifulle og kan gi store økonomiske besparelser ifølge Sørvåg.

"Skulle du være så uheldig å oppleve byggefeil og mangler i ditt prosjekt og har avtalt tjenester fra Insula energikompetanse kan du spare deg for mye arbeid og kostnader."

Oppdaget flere mangler og feil i håndverksarbeid

Sørvåg kjøpte tjenesten “uavhengig bygningskontroll” av Insula. Under kontrollen ble det oppdaget flere håndverksmessige feil og mangler som ville blitt skjult inne i konstruksjonen om disse ikke ble oppdaget før vegger og tak var blitt tettet igjen.

"Da vi hadde oppgradert bygningskroppen og lagt til et tilbygg fikk vi inn en fra Insula på en uavhengig kontroll som fant flere feil og mangler i arbeidet som var gjort," forteller han.

Heldigvis var arbeidet utført en seriøs leverandør som ordnet opp.

"Vi hadde en meget seriøs leverandør som ordnet opp i det med en gang. Han takket takket for informasjonen, for da kunne han gjøre noe med det,"  sier Sørvåg.

Det er ikke alle som er like heldige med leverandøren som Sørvåg. Feil og mangler i håndverksarbeid kan ende opp med å koste mye over tid.

"Verdien av det som det kostet leverandøren å rette opp feilene var meget stor, svært mye. Dersom feilene ikke hadde blitt oppdaget i tide kunne det ha ført til store kostnader om noen år, i verste fall etter at garantitiden er utløpt. Kostnadene jeg betalte for tjenesten fra Insula var ubetydelige i forhold. Det er mange håndverkere med manglende kunnskap, så en uavhengig bygningskontroll er gull verdt," sier han.

Uavhengig rådgivning er viktig - også før du legger ut på anbud

Den største verdien av bygningskontroll får man hvis kontrollen avtales før man legger ut oppdraget på forespørsel/anbud. Da har man mulighet til spesifisere anbud i samsvar med anbefalingene fra Insula, samtidig som man får et innblikk i hva man har behov for og en oversikt over alle potensielle kostnader.

"I ettertid ser vi at vi med fordel kunne involvert Insula energikompetanse på et langt tidligere tidspunkt i byggeprosjektet. Kostnadene for tjenestene er meget små i forhold til de kostnader vi i ettertid kunne fått ved at feil ikke ble oppdaget på et tidlig tidspunkt," forteller Sørvåg.

Det kan være utfordrende for vanlige mennesker uten erfaring innen bygg- og anleggsbransjen å orientere seg på alle krav og forskrifter. Insula Energikompetanse er en helt uavhengig tjeneste som ikke lar seg påvirke av andre interesser. Da kan du være sikker på at du får en upartisk gjennomgang.

"Når man skal gjennomføre kontroll av en leveranse, selv eller med en uavhengig bygningskontroll må det kontrolleres opp mot den avtale man har inngått med leverandøren av bygget. Når man skal inngå avtale med leverandøren av bygget er det jo et hav av valg man må gjøre. Det er noe folk flest ikke aner noe om. Jeg fikk stor innsikt i det takket være Insula," sier han.

Sørvåg anbefaler å se utover minstekravene

Mange forholder seg kun til minstekravene i en byggeprosess, men det er ikke sikkert at minstekravene dekker dine behov.

"Vi erfarte at vi også med fordel kunne benyttet leverandøren til å være med å spesifisere krav til utførelse i kontrakten. Å si at det skal være i samsvar med TEK17 er alt for rundt, det er nødvendigvis ikke minstekravene man alltid ønsker," sier Sørvåg.

Et område Sørvåg valgte å gjøre mer enn minstekravet var tetthetskontroll.

"I mitt tilfelle hadde jeg ingen krav om tetthetskontroll, men gjorde det likevel og der avdekket vi mange feil," forteller han.

Ved å utføre en trykktest sammen med et varmesøkende kamera ser man luftstrømmene i rommet. Da oppdager man ting man ikke kan se med det blotte øye.

"Den største overraskelsen var å se hvilken effekt en trykktest har. Folk er for opptatte av hva som er krav, og leter etter unntak for å få kostnadene ned, men egentlig får du igjen mangedobbelt av det du bruker på en trykktest. Vi fant problemer som kunne kostet oss mye senere," avslutter han.