Byggtermografi

Byggtermografi er bruk av et infrarødt kamera som avdekker og lokaliserer varmetap.
Byggtermografi

Hva er byggtermografi?

Byggtermografi er bruk av et infrarødt kamera som avdekker og lokaliserer varmetap. Ved å benytte termografi kan vi dokumentere kvaliteten på eksempelvis en yttervegg. Temperatur er den mest brukte målemetode på en fysisk størrelse. En klimaskjerm, eksempelvis en yttervegg, har ulik temperatur inne og ute. Mellom innerdelen og ytterdelen er det isolasjon som skal redusere varmetapet og bidra til at vi får en god bokomfort. En huseier har som regel minst en gradestokk inne så vel som en ute. Vi har tatt det litt lengre. Vi har tatt i bruk måling av infrarød stråling.

Alle overflater utstråler termisk energi til omgivelsene, i form av usynlig infrarød stråling. Det avanserte byggtermografikameraet som vi benytter gjør usynlig infrarød stråling synlig på en skjerm og på bilder. Byggtermografi fungerer derfor som en berøringsfri observasjon av termisk energi som utstråles fra overflaten på  klimaskjermen, eksempelvis en vegg.

Vi avdekker og lokaliserer varmetapet

Stort varmetap kan være forårsaket av at det er kuldebroer, at isoleringen er utført unøyaktig, at det mangler isolasjon, at det er stor fuktansamling eller at det er utilsiktede luftlekkasjer på grunn av feil utførte tettesjikt.

Etter gjennomført byggtermografi vurderes det om det er behov for å foreta utbedringer av konstruksjonen slik at man får en konstruksjon som reduserer varmetapet som forutsatt. Byggtermografi benyttes gjerne som en metode for å kvalitetssikre et bygg ved ferdigstillelse. Byggtermografi brukes også i skade- og tvistesaker. Videre er det aktuelt ved eierskifte og uhildet tredjepartskontroll.

En byggtermografi gir flere fordeler:

Byggtermografi er som sagt en berøringsfri undersøkelse av byggets konstruksjon. Med det kan du identifisere uregelmessigheter i boligens klimaskjermer uten å ødelegge noe som helst. Byggtermografi kan både hjelpe deg å avgjøre umiddelbare tiltak, samt utbedringer som er mer fremtidsrettet. Byggtermografi vil resultere i en rapport som gir deg grunnlaget for å involvere andre fagansvarlige, med klare instruksjoner for hva som kreves for å bedre isoleringen i bygget.

Ønsker du å snakke med en ekspert?

Kontakt oss