Aktuelle standarder og anvisninger for byggtermografi

Aktuelle standarder og anvisninger for byggtermografi

  • NS-EN 13187:1998 Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjerm Infrarød metode
  • Byggforskserien Byggdetaljer 474.642 - desember 2014 Termografering av bygninger
  • Byggforskserien Byggdetaljer 421.501 Sending 1-1999 Temperaturforhold og lufthastighet Betingelser for termisk comfort
  • Byggforskserien Byggdetaljer 421.132 Sending 2-2005 Fukt i bygninger Teorigrunnlag
  • Byggforskserien Byggdetaljer 520.401 – desember 2013 Lufttetting av bygninger Fremgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall
  • Byggforskserien Byggdetaljer 573.121 Sending 1 – 2013 Materialer til luft- og damptetting

Les mer om byggtermografi her.