Rapportering

Rapportering

Formålet med en rapport fra byggtermografi er å kunne vise til uregelmessigheter som befinner seg i boligen. Rapporten legger grunnlaget for tiltak som kan settes i gang for å rette opp i feilene som har blitt avdekket. Vi følger kravene som er satt og utbroderer rapporter med konklusjoner om registrert tilstand, samt at rapporten inneholder tilstrekkelig informasjon til at andre fagfolk skal kunne bruke resultatene.

Dersom oppdragsgiver ønsker det, kan vi i Insula Energikompetanse også foreslå tiltak basert på det vi ser i rapporten. Du vil da få vår vurdering av de ulike alternativene med begrunnelser for hvilke tiltak som vil være mest lønnsomme. Det er vanlig at det følger med 10 – 30 bilder i rapporten.

Les mer om byggtermografi her.