Utstyr som brukes

Utstyr som brukes

For å få best mulig kvalitet bruker vi et avansert kamera med en god detektor og høy oppløsning. Kameraet gir et meget nøyaktig bilde av uregelmessigheter i temperatur på overflatene som kontrolleres. Dette gir et pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av konstruksjonene.

Les mer om byggtermografi her.