Om oss

Insula Energikompetanse tilbyr tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.
Portrett av faglig leder Sverre Johnsrud

Vår virksomhet har sterk faglig forankring. Faglig leder fikk svennebrev i tømrerfaget i 1984. I 1990 ble han tildelt mesterbrev i tømrerfaget.

I alle årene etter har faglig leder deltatt aktivt med faglig oppdatering gjennom deltagelse i kurs. Nevnes kan Bedriftsforbundets HMS-kurs, Stamina Helse Grunnkurs i arbeidsmiljø, Energikompetens/Instrumentcompaniet AS Level-1 Termografikurs og Byggtermografi og trykktesting, Bolig Enøk Energirådgiverutdanning og Norges Byggmesterforbund Uavhengig kontroll.

Faglig leder har i tillegg til vanlig byggevirksomhet hatt flere jobber som styreleder, daglig leder og salgsleder i ulike selskap. Virksomheter innen oppføring av bygninger generelt og blåseisolering spesielt.

Insula Energikompetanse AS er et faglig sterkt selskap som tilbyr sine tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.