Tiltak som det kan gis støtte til

Tiltak som det kan gis støtte til

Energirådgivning - kr 5.000

Energirådgivning med termografi - kr 7.500

Helhetlig oppgradering av bygningskroppen - kr 100.000 – 125.000 - 150.000

Væske-til-vann-varmepumpe - kr 10.000

Akkumulatortank - kr 5.000

Vannbåren varme - kr 10.000

Nyhet !!! Tiltaksbonus for samtidig 

montering av væske til-vann-varmepumpe, 

akkumulatortank og vannbåren varme - kr 15.000

(Samlet støtte kan da bli inntil kr 40.000)


El-produksjon - kr 7.500 – 47.500

(Installasjon kr 7.500 + kr 2.000 per kWp installert effekt, opptil 20 kW)


Biokjel - kr 10.000

Balansert ventilasjon - kr 10.000

Desentralisert ventilasjon - kr 10.000

Solfanger - kr 5.000 - 10.000

Bio-ovn med vannkappe - kr 10.000

Nyhet !!! Smart strømstyring - kr 10.000

Nyhet !!! Smart varmtvannsbereder 

med styring - kr 5.000

Varmegjenvinning av gråvann - kr 2.500

Støtteordningen endres fortløpende.

Hva er helhetlig oppgradering?

Det kan gis støtte basert på tre ulike nivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er og hvilket energinivå boligen får etter oppgradering.

Boligeieren kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift, med noen beløpsgrenser.

  • Oppgradering til energinivå 1, som er passivhusnivå, gir inntil kr 150.000 i støtte.
  • Oppgradering til energinivå 2, som er lavenerginivå, gir inntil kr. 125.000 i støtte
  • Oppgradering til energinivå 3, som tilsvarer TEK10, gir inntil kr. 100.000 i støtte

Andre støtteordninger

Du kan også finne andre støtteordninger i Husbanken, i din kommune eller hos andre instanser. Spør oss gjerne om du er usikker.

Les mer om energirådgivning her.