Tiltak som det kan gis støtte til

Tiltak som det kan gis støtte til

Energirådgivning – 7.500 kr

Helhetlig oppgradering av bygningskroppen – 150.000 kr

Væske-til-vann-varmepumpe – 30.000 kr

El-produksjon – 28.750 kr

Biokjel – 25.000 kr

Luft-til-vann-varmepumpe – 20.000 kr

Balansert ventilasjon – 20.000 kr

Avtrekksvarmepumpe – 20.000 kr

Fjerning av oljefyr og tank – 20.000 kr

Solfanger – 15.000 kr

Vannbåren varme – 10.000 kr

Bio-ovn med vannkappe – 10.000 kr

Fjerning av oljekamin og tank – 6.000 kr

Varmestyringssystem – 4.000 kr

Varmegjenvinning av gråvann – 2.500 kr

Støtteordningen endres fortløpende.

Hva er helhetlig oppgradering?

Det kan gis støtte basert på tre ulike nivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er og hvilket energinivå boligen får etter oppgradering.

Boligeieren kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift, med noen beløpsgrenser.

  • Oppgradering til energinivå 1, som er passivhusnivå, gir inntil kr 150.000 i støtte.
  • Oppgradering til energinivå 2, som er lavenerginivå, gir inntil kr. 125.000 i støtte
  • Oppgradering til energinivå 2, som tilsvarer TEK10, gir inntil kr 100.000 i støtte

Andre støtteordninger

Du kan også finne andre støtteordninger i Husbanken, i din kommune eller hos andre instanser. Spør oss gjerne om du er usikker.

Les mer om energirådgivning her.