U-verdiberegninger

U-verdiberegninger

Vi utfører U-verdiberegninger (k-verdiberegninger) etter Norsk Standard NS-EN ISO 6946:2007 bygningskomponenter og –elementer varmemotstand og varmegjennomgang Beregningsmetode..

U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et uttrykk for varmegjennomgangen i en bygningsdel. Når man kjenner U-verdien for alle ytterkonstruksjoner i en bygning, kan man beregne varmetapet i en bygning. Flere bruker nå begrepet varmetapet i klimaskjermen.

En godt isolert konstruksjon har en lav U-verdi. Det har gjennom årene blitt stilt strengere krav til konstruksjoner som bygges. De skal ha lavere varmetap. Lavere U-verdi.

En klar fordel ved å ta i bruk oss er at vi får mer energieffektive bygg. Byggforskserien Byggdetaljer har eksempler på flere konstruksjoner med pre-aksepterte U-verdier.

Disse er ikke fullt ut dekkende da inngående materialer i konstruksjonene kan få endrede isolerende egenskaper på grunn av den stadig pågående produktutviklingen som skjer.

Økt bruk av forskjellig typer blåseisolasjon, i gulv, vegger og tak forsterker behovet for nøyaktige beregninger.

Beregninger vi kan utføre etter gjeldende standard, og utført med 100% profesjonalisme. Vi benytter oss kun av moderne redskaper og som gir oss svært presise U-verdiberegninger.

Les mer om energiberegning her.