Energiberegning gir god oversikt over lønnsomhet og kostnader

Energiberegning gir god oversikt over lønnsomhet og kostnader

Insula Energikompetanse utfører detaljerte energiberegninger eller lønnsomhetsberegninger. Dette legger grunnlag for anbefalte tiltak og forbedringer for å spare energi og redusere varmetap i din bolig.

Ved å benytte våre tjenester kan du få en detaljert energiberegning, som viser potensialet for energisparing og mindre varmetap i din bolig. 

Her kan du lese mer om tjenesten energiberegning.

Hva innebærer energi- eller lønnsomhetsberegning?

Energiberegninger innebærer at vi lager modeller for anbefalte tiltak og kostnadene av å implementere dem, og ser på lønnsomheten det utgjør.

Hvis vi for eksempel anbefaler tilleggsisolasjon i din bolig, vil vi sammenfatte kostnadene av installasjon og materialer, og regne ut hva det vil spare deg økonomisk på grunn av økt energieffektivitet. Dermed får du en detaljert oversikt som viser deg akkurat hva du får tilbake økonomisk ved å ta i bruk våre anbefalinger.

I en lønnsomhetsberegning baserer vi tiltak og modell på:

  • Eksisterende konstruksjon
  • Beliggenhet
  • Energikostnader

Vi bistår med 

  • U-verdiberegninger
  • Lønnsomhetsberegninger
  • Varmetapsberegning

Trykk her for å lese om hva U-verdiberegninger innebærer, eller her for å se mer om hva lønnsomhetsberegning er. Du kan også se mer om hva varmetapsberegning er her.

Hva koster energiberegning?

Prisen er svært varierende fra bygg til bygg. For å kunne gi et mest mulig presist kostnadsbilde utøver vi befaring og estimater i forkant. På den måten får du en kostnadseffektiv pris samtidig som du unngår negative overraskelser. Vi avtaler et rettferdig grunnlag av timeforbruk.

Derfor bør du velge Insula Energikompetanse

Energi- og lønnsomhetsberegning gir deg en god oversikt over fordelene ved å få utført oppgraderinger som gir redusert energiforbruk i din bolig.


Insula Energikompetanse kan gi deg oppfølging og veiledning, og beregner detaljerte modeller som viser hva som er lønnsomt for deg som kunde. Det viktigste for oss er at tiltakene for energieffektivitet skjer på dine premisser, og er skreddersydd til din bolig. Du kan være trygg på at vi gir deg en detaljert og nøyaktig fremstilling av potensiell lønnsomhet, og veileder deg gjennom hele prosessen.


Nøl ikke med å kontakte oss hvis du trenger veiledning for å øke energisparingen i din bolig. Vi utfører nøyaktig energiberegning, og hjelper deg å planlegge lønnsomme tiltak. Ring oss i dag på nummer 90 60 11 89, eller send en henvendelse her.