Lønnsomhetsberegninger

Lønnsomhetsberegninger

Hvis man har en eldre bolig kan det være smart å etter- eller tilleggsisolere. Et energiøkonomiserende tiltak vurderes som lønnsomt når tilbakebetalingstiden er mindre enn 30 år.

Ulike tiltak har ulik lønnsomhet

Noen tiltak gir en tilbakebetalingstid på bare noen få år. Vi lager beregninger basert på eksisterende konstruksjon, hvor du bor og hva som er dine energikostnader. Beregningene er basert på en status før og etter tiltak. Vi kan sette opp en liste på tiltak som det er aktuelt å gjennomføre i prioritert rekkefølge etter lønnsomhet. Ved etter- eller tilleggsisolering bør man søke å oppnå en U-verdi på konstruksjonen som lik det nye forskriftskravet eller bedre.

Les mer om energiberegning her.