Varmetapsberegninger

Varmetapsberegninger

Teknisk forskrift stiller høye krav om at bygninger oppfyller forventningene til både energibehov og inneklima. Dersom et bygg har tekniske mangler gjenspeiler dette som oftest seg i både varmetap og lavere bokomfort.

Ved hjelp av presise varmetapsberegninger kan du enkelt avdekke mangler, og redusere kostnadene i forbindelse med oppvarming. Svært mange blir overrasket over resultatene når de beregner varmetapet i bygningen. Selv små og usynlige detaljer kan gjøre store utslag.

For en bygning skal det beregnes varmetapstall og høyeste beregnede netto energibehov til oppvarming.Det finnes et sett normkrav og et sett minstekrav til U-verdier for gulv, vegger, tak, vinduer og dører. I tillegg legges det inn data for kuldebroverdier, temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner, SFP-faktor for ventilasjonsanlegg og lekkasjetall. Arealet vinduer, dører og glass skal ikke overskride 20 % av bruksarealet.

Det er tillatt å fravike normkrav, dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes. Man kan forta en omfordeling. For lavenergiboliger, passivhus og plusshus er det særskilte krav.

Les mer om energiberegning her.