Varmetapsberegninger

Varmetapsberegninger

TEK-Sjekk

Teknisk forskrift stiller høye krav om at bygninger oppfyller forventningene til både energibehov og inneklima. Dersom et bygg har tekniske mangler gjenspeiler dette som oftest seg i både varmetap og lavere bokomfort.

Ved hjelp av presise varmetapsberegninger kan du enkelt avdekke mangler, og redusere kostnadene i forbindelse med oppvarming. Svært mange blir overrasket over resultatene når de beregner varmetapet i bygningen. Selv små og usynlige detaljer kan gjøre store utslag.

Slik beregner du varmetapet i et bygg

For en bygning skal det beregnes varmetapstall og høyeste beregnede netto energibehov til oppvarming.Det finnes et sett normkrav og et sett minstekrav til U-verdier for gulv, vegger, tak, vinduer og dører. I tillegg legges det inn data for kuldebroverdier, temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner, SFP-faktor for ventilasjonsanlegg og lekkasjetall. Arealet vinduer, dører og glass skal ikke overskride 20 % av bruksarealet.

Det er tillatt å fravike normkrav, dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes. Man kan forta en omfordeling.For lavenergiboliger, passivhus og plusshus er det særskilte krav.

Hva koster det å beregne varmetap?

Vi i Insula Energikompetanse AS gjennomfører seriøse og presise målinger basert på fagkunnskap, erfaring og moderne utstyr. Hva koster det å beregne varmetap?
Erfaringsmessig er det komplisert å operere med faste priser når bygninger ofte er bygget forskjellig og har ulike behov.

Mange tiltak støttes av Enova

For å kunne redusere varmetapet i boliger og bygg er det viktig å definere hvilke løsninger som egner seg best ut fra problemstillingen. Mange tiltak og prosjekter gis støtte fra Enova. Som kvalifisert energirådgiver kan vi gjennomføre energirådgivning med planlagte tiltak som kan generere støtte fra ENOVA. For deg betyr dette at vi kan bistå med utforming av søknader på vegne av våre oppdragsgivere.

Avtale gjøres på grunnlag av timeforbruk. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for å komme i kontakt med en kyndig energirådgiver og som kan beregne varmetapet i tillegg til å komme med gode råd, basert på dine innspill.