Krav til og anbefalinger om gjennomføring av tetthetskontroll

Krav til og anbefalinger om gjennomføring av tetthetskontroll

Ved bygging av nye bygninger er det spesifikke krav til lufttetthet. De samme krav gjelder ved hovedombygging. Når det skal gjennomføres energiøkonomiseringstiltak anbefales det at man gjennomfører en tetthetskontroll.

Nye bygninger

Det skal gjennomføres tetthetskontroll på alle nye bygg. Kravet til tetthet gjelder ved ferdig bygg. Vi anbefaler allikevel at det foretas trykktesting to ganger på bygget.

Første gang når dører og vinduer er satt inn og utvendig vindsperre er ferdig montert. Gjennomføring av en slik pre-test kan avdekke feil og mangler som det er enkelt og kostnadseffektivt å utbedre. Andre trykktesting gjennomføres tett opptil ferdigstillelsen av bygget.

Hovedombygging av bygg

Til tider kan ombygging av boliger være så omfattende at det defineres som hovedombygging. Som regel vil dette beskrive prosjekter som skal gjennomgå en oppgradering som krever rikelig med ressurser, kontra enkle utskiftninger som for eksempel bytte av et vindu. Samme krav stilles også for nybygg. Vi anbefaler at man i slike tilfeller gjennomfører trykktestingen to ganger. Dette for å kunne gjøre eventuelle utbedringer mellom første trykktest og andre. Gjør du dette vil du øke sannsynligheten for at trykktesten viser mindre lekkasjetall. Mindre tall = mindre energiforbruk = større verdi og bedre bokomfort.

Energiøkonomiseringstiltak

Hvis det planlegges energiøkonomiseringstiltak på boligen anbefaler vi at det utføres trykktesting av boligen to ganger. En gang før tiltakene iverksettes og en gang ved ferdigstillelse. Trykktesting i kombinasjon med termografi gir en klar indikasjon på hvilke samlede tiltak som bør gjennomføres på boligen.

Les mer om tetthetskontroll her.