Historiske myndighetskrav

Historiske myndighetskrav

  • Byggeforskrift av 1969. Lekkasjetall 4,0 for småhus og 1,5 for leiligheter.
  • Byggeforskrift av 1985. Lekkasjetall 4,0 for småhus og 1,5 for leiligheter.
  • Byggeforskrift av 1987. Lekkasjetall 4,0 for småhus og 1,5 for leiligheter.
  • Byggeforskrift av 1997 med veiledning. Lekkasjetall 4,0 for småhus og 1,5 for leiligheter. Rekkehus er nå tatt med i betegnelsen småhus.
  • Byggeforskrift av 2010. Lekkasjetall 2,5 for småhus og 1,5 for øvrige bygninger.
  • Ny gjeldende forskrift. Lekkasjetall for 0,6 for småhus og 0,6 for øvrige bygninger.

Over ser du kravene som stilles til lekkasjetall. Disse har den siste tiden blitt kraftig skjerpet, noe du spesielt kan se ved siste byggeforskriften. Dette innebærer blant annet at tillatt luftlekkasje for småhus reduseres til 24 % av hva det var før. Videre er det for øvrige bygninger redusert til 40 % av hva det var tidligere.

Minimumskrav til lekkasjetall er skjerpet fra 3,0 til 1,5 luftvekslinger/time. Dette er kun relevant med omfordelingsberegninger med energitiltaksmodellen og energirammene. For laftede bygninger og for fritidsboliger under 70 m2 er det andre regler.

Les mer om tetthetskontroll her.