Uavhengig kontroll av tetthet

Uavhengig kontroll av tetthet

For at boligen din skal kunne være så energieffektiv som mulig, er det spesielt viktig at bygget ikke slipper ut varme. En uavhengig tetthetskontroll vil kunne fortelle om arbeidet som er utført er korrekt, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at arbeidet er utført i henhold til føringene som ble gitt.

Fra 1. januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av tetthet i nye boliger. Vi utfører kontroll av tetthetsmåling som er foretatt. I tillegg foretar vi noen stikkprøver av fukt.

Les mer om uavhengig kontroll her.