Uavhengig kontroll av fukt

Uavhengig kontroll av fukt

Fukt blir ofte regnet som husets fiende nummer 1. For å kunne planlegge og utføre robuste klimatilpassede bygningskonstruksjoner trenger man god kompetanse om fuktmekanikk. Man trenger også god kunnskap om de lokale klimapåkjenningene en bygning kan bli utsatt for.

Det er summen av de håndverksmessige detaljer som bestemmer om en bygningskonstruksjon blir fuktsikker.

Rundt 75% av byggskadene i Norge skyldes fukt. Det er en generell mangel på kunnskap om enkle bygningsfysiske prinsipper for bruk av materialer, oppbygging av konstruksjoner og faktisk utførelse.

Fukt belaster en bygningskonstruksjon både fra innsiden og fra utsiden

Fukttilskuddet på innsiden av en bygningskonstruksjon kommer fra forskjellige fuktkilder. Eksempler på dette er ånding og svette fra mennesker, tørking av klær, dusjing, matlaging, oppvask, rengjøring og fra planter. Det er viktig at man planlegger og utfører robuste løsninger på innsiden av bygningskonstruksjonen. Fukttilskuddet på utsiden av en bygningskonstruksjon kommer primært fra nedbør, direkte eller indirekte. Regn og snø belaster taket. Slagregn belaster veggene. Og fritt rennende vann belaster murer og fundamenter. Det er viktig at man planlegger og utfører robuste løsninger på utsiden av bygningskonstruksjonen.

Vi kan tilby uavhengig kontroll av fukt

Vi gjennomfører kontroll av internt kvalitetssystem, kontroll av prosjekteringsforutsetninger, kontroll av produksjonsunderlaget og kontroll av utførelsen. Vi har utviklet en kontrolliste som består av inntil 30 punkter som tilpasses din leilighet/bolig.

Les mer om uavhengig kontroll her.