Uavhengig kontroll av radon

Uavhengig kontroll av radon

Radongass utgjør en helserisiko

Å utføre en uavhengig kontroll av radon kan være viktig for liv og helse. Med de forekomstene vi har av radon i Norge kan radon i inneluft være en vesentlig årsak til lungekreft.

Det oppstår totalt ca. 2000 nye tilfeller av lungekreft i den norske befolkning hvert år. Det er beregnet at omtrentlig 300 av disse tilfellene kan ha radoneksponering i boliger som årsak. Hvor stor risiko radon representerer, er avhengig av hvor høy konsentrasjon det er av radon i luften der man oppholder seg.

Forekomsten av radon varierer fra sted til sted

Noen kommuner har utarbeidet radonkart. Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig. Forekomsten av radongass i inneluften bør være innenfor anbefalte grenseverdier.

  • Maksimumsgrenseverdi på Bq/m³
  • Tiltaksgrensen settes til 100 Bq/m³

Verdiene skal være så lave som mulig. Dette innebærer at tiltak kan være aktuelle også under tiltaksgrensen. Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret.

For nye boliger anbefaler vi at det monteres en radonsperre mot byggegrunn og at det dimensjoneres ulike ventilasjonsløsning som reduserer konsentrasjonen av radon. Vi kan tilby uavhengig kontroll av radon. Vi gjennomfører kontroll av internt kvalitetssystem, kontroll av prosjekteringsforutsetninger, kontroll av produksjonsunderlaget og kontroll av utførelsen.

Les mer om uavhengig kontroll her.

Uavhengig kontroll av toleransegrenser

Nærmere informasjon kommer