Uavhengig kontroll av isolasjon

Uavhengig kontroll av isolasjon

Ved isolering forutsettes det at isolatørene utfører arbeidet i henhold til anvisningene fra produsenten av materialet som blir brukt. Dette for å sikre at produktet som blir ferdig installert i bygningskonstruksjonen får de egenskapene som er forutsatt. I Norge er det lang tradisjon for bruk av plater/matter/ruller i bygningskonstruksjoner.

Ved uavhengig kontroll av isolasjon, registrerer vi derimot at isolasjonsmaterialene ikke blir montert som forutsatt. Andelen av utført arbeid med vesentlige feil og mangler er høyt. Det har i de de senere årene blitt mer og mer vanlig at man bruker plassformede løsfyllprodukter, ofte benevnte som blåseisolasjon. Det benyttes ofte ulike produkter av mineralull eller cellulose. Kravene til produktene før installasjon er fastsatt i to ulike standarder.

Det er også utarbeidet standarder med krav til de installerte produktene

  • Norsk Standard NS-EN 14064-2:2010 Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Mineralullprodukter av plassformet løsull Del 2: Krav til de installerte produktene
  • Norsk Standard NS-EN 15101-2:2013 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) Del 2: Krav til det installerte produktet

Det forutsettes også at den som utfører arbeider med blåseisolasjon utfører arbeidet etter produsentens anvisning, slik at produktet som blir ferdig installert i bygningskonstruksjonen får de egenskapene som er forutsatt. Blåseisolasjon er derimot ikke veldig utbredt i Norge, men ved flere tilfeller med bruk av blåseisolering registrerer vi at isolasjonsmaterialene ikke blir montert som forutsatt. Andelen av utført arbeid med vesentlige feil og mangler er høyt.

Vi kan tilby uavhengig kontroll av isolasjon i en bygning

Vi gjennomfører kontroll av internt kvalitetssystem, kontroll av prosjekteringsforutsetninger, kontroll av produksjonsunderlaget og kontroll av utførelsen. Vi kontrollerer isolatørens installasjonsprotokoll. Vi kontrollerer oppnådd densitet. Og vi kontrollerer oppnådd tykkelse. Vi har lang erfaring og alt relevant måleutstyr for å foreta det nødvendige antall målinger.

Les mer om uavhengig kontroll her.