Gyldighet av en energiattest

Gyldighet av en energiattest

Energiattesten er gyldig i 10 år fra dato for utstedelse, eller inntil ny energiattest er utstedt.

Les mer om energimerking her.

Les videre