Energimerking for innehavere av bygg

Energimerking for innehavere av bygg

Er du innehaver av et eller flere bygg? Er du bevisst på energiforbruket? Da er det på tide å skaffe deg en energiattest ved hjelp av energimerking av bygget!

Vi i Insula Energikompetanse AS har gjennomført energimerking for bygg i lang tid og er svært bevisste på nøyaktige detaljeringer.

Formålene med energimerking av bygg er å holde kontroll på energistandardene ved normalt bruk - Øk bevisstheten om energiforbruket, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger som kan gjøre bygget mer energieffektivt. Du kan ved hjelp av enkle grep øke energieffektiviteten samtidig som du reduserer energikostnadene betydelig hvert eneste år.

Slik bedømmer man energiforbruket

For å få oversikt over energiforbruket må man bedømme byggets energikarakter og oppvarmingskarakter.

Energikarakteren går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G.

Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen ved normal bruk. Levert energi pr m² oppvarmet BRA (kWh/m²).

For ulike typer bygg og enheter er det ulike verdier som gjelder i energimerkeskalaen.

Disse karakterene og verdiene gjelder for småhus.

A: Lavere enn eller lik 95 +800/A

B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A

C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A

D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A

E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A

F: Lavere enn eller lik 250 + 8000/A

G: Ingen grense

Oppvarmingskarakteren går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt som utgjør en femdelt rangering.

Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

Hva koster energimerking av bygg?

Prisen på energimerking avhenger av om merkingen skal være forenklet eller detaljert. Vi anbefaler det siste. . Prisen på detaljert energimerking er fra kr. 6.000 inkl mva avhengig av bygningens kompleksitet og tilgjengelige data.

Trenger alle bygg energimerking?

Det finnes noen unntaksbestemmelser for plikten til å ha energiattest. Et eksempel er at bestemmelsen ikke gjelder for utleie av boliger og fritidsbolig som blir benyttet mindre enn fire måneder i året.

Du kan trygt lene deg på vår opparbeidet fagkunnskap og erfaringer gjennom 40 år i bransjen. Vi kan hjelpe deg!