Hva inneholder en energiattest?

Hva inneholder en energiattest?

Energiattesten skal inneholde:

 • Energikarakteren
 • Oppvarmingskarakteren

Energikarakter

Energiattesten viser resultatene etter en energiberegning. Energikarakterene som er mulig å få går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G. Syv ulike karakterer. Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til
boligen eller bygningen ved normal bruk. Levert energi pr m² oppvarmet BRA (kWh/m² ).

For ulike typer bygg og enheter er det ulike verdier som gjelder i
energimerkeskalaen.

Disse karakterene og verdiene gjelder for småhus.

 • A: Lavere enn eller lik 95 +800/A
 • B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A
 • C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A
 • D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A
 • E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A
 • F: Lavere enn eller lik 250 + 8000/A
 • G: Ingen grense

Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt. En femdelt rangering. Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å
oppnå de ulike fargegraderingene;

 • Grønt 30,0 %
 • Lysgrønt 47,5 %
 • Gult 65,0 % 
 • Orange 82,5 %
 • Rødt 100 %

Skal du selge eller leie ut boligen? Forskriftene har bestemt at alle innehavere av boliger som skal selges eller leies ut, er pliktige til å ha en gyldig energiattest. Les mer om forskriftene og kravene her

En energiattest er også smart selv om du ikke er lovpålagt

Selv i de tilfellene du ikke er lovpålagt å få en energiattest  kan det være nyttig å få en forståelse for boligens energibruk og potensial for energisparing. Hvor ofte du bør få en energiattest avhenger av endringer i bygningen, som for eksempel installasjon av nye oppvarmingssystemer, utskifting av vinduer eller annen renovering som kan påvirke bygningens energiforbruk. Hvis du har gjort store endringer i boligen din, bør du vurdere å få en ny energiattest for å se om energieffektiviteten har forbedret seg.

Hva mer inneholder en energiattest? 

I tillegg til en energikarakter og oppvarmingskarakter vil en energiattest også inkludere informasjon om bygningens energibruk og potensiale for energisparing. Denne informasjonen kan brukes til å identifisere områder i bygningen der energieffektiviteten kan forbedres, for eksempel ved å installere isolasjon, bytte til mer effektive oppvarmingssystemer eller installere vinduer med høyere energieffektivitet.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har behov for en grundig energiattest for din bolig!

Les videre