Hva inneholder en energiattest?

Hva inneholder en energiattest?

Energiattesten skal inneholde;

  • Energikarakteren
  • Oppvarmingskarakteren

Energikarakter

Energiattesten viser resultatene etter en energiberegning. Energikarakterene som er mulig å få går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G. 7 ulike karakterer. Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen ved normal bruk. Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2).

  • A: Lavere enn eller lik 95 +800/A
  • B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A
  • C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A
  • D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A
  • E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A
  • G: Ingen grense

Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt. En femdelt rangering. Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

Les mer om energimerking her.