Er boligen din energieffektiv?

Er boligen din energieffektiv?

Energieffektive hus kan kjennetegnes ved at de bruker mer passive tiltak til å redusere energiforbruket. Med økte strømpriser er dette virkelig tiden for å gjøre boliger og bygg mer energieffektive.

Vi i Insula Energikompetanse AS har i flere tiår bistått boligeiere, borettslag-og sameier og eiendomsutviklere med å gjøre nøyaktige målinger av boligens energistandard ved normalt bruk. Økt bevissthet om energiforbruk, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger kan gjøre boligen mer energieffektiv.

Hva kjennetegner en energieffektiv bolig?

En energieffektiv bolig kjennetegnes av flere faktorer som bidrar til å redusere energiforbruket og kostnadene. Her er noen av de viktigste kjennetegnene:

  1. God isolering: En energieffektiv bolig har en god isolasjon i gulv, vegger og tak. Dette reduserer varmetapet fra boligen og gir lavere energikostnader.
  2. Energieffektive vinduer og dører: Vinduer og dører med lav U-verdi vil redusere varmetapet gjennom disse åpningene.
  3. Lufttetting: En energieffektiv bolig er godt lufttettet, slik at varmen holdes inne og kulde holdes ute. Samtidig må boligen ha tilstrekkelig ventilasjon for å sikre et godt innemiljø.
  4. Energieffektiv oppvarming: En energieffektiv bolig har en oppvarming som bruker lite energi, som for eksempel en varmepumpe.
  5. Energisparende belysning og elektronikk: Energieffektive lyspærer og elektronikk bruker mindre strøm og vil derfor bidra til å redusere energiforbruket i boligen.
  6. Godt planlagt belysning: En godt planlagt belysning sørger for at lyskildene er plassert der det er mest behov for lys, og at de ikke lyser opp unødvendige områder i boligen.
  7. Lavt vannforbruk: En energieffektiv bolig har lavt vannforbruk, som oppnås gjennom installasjon av vannbesparende armaturer og apparater.
  8. Bruk av fornybar energi: En energieffektiv bolig kan ha fornybar energikilder som solcellepaneler eller vindturbiner, som kan produsere strøm til boligen.

Disse kjennetegnene bidrar alle til å gjøre boligen mer energieffektiv, og kan redusere energiforbruket og kostnadene samtidig som det gir et bedre innemiljø.

Mange fordeler for deg som beboer å finne ut hvor energieffektiv boligen er

I praksis vil en energieffektiv bolig gi deg langt bedre bokomfort og mindre miljøbelastning i kombinasjon med lave kostnader i forbindelse med energi. Samtidig er det verdt å vite at en bolig med en god energikarakter vanligvis får en høyere salgsverdi. For deg som er miljøbevisst kan du med god samvittighet bidra til mindre bruk av energi fra kraftverk og linjenett som reduserer inngrep i naturen. Fordelene med en energieffektiv bolig er derfor mange.

Hvilke områder kan forbedres for å gjøre boligen mer energieffektiv?

I det store og hele er det mange områder du kan utbedre ved å sette i gang konkrete energitiltak, men spesielt i forbindelse med tap av varme ser vi flere gjengangere:

Ifølge Enova kan trekk fra vinduer stå for så mye som 40% av varmetapet i en bolig. En annen kjent kilde for stort energiforbruk er oppvarming av boliger. Videre har vi gamle bygg med dårlig isolasjon. Om du først skal utføre kledningsbytte av boligen vil det være lurt å legge inn ekstra isolasjon. Dette er verken veldig tidkrevende eller kostbart, men kan gjøre boligen mye mer energieffektiv og lønnsom i fremtiden.

Å gjøre boligen mer energieffektiv kan kreve både utvendig og innvendig arbeid. Ved en befaring vil vi, basert på dine egne ønsker, avgjøre hvilke tiltak som vil være mest aktuelt å sette i gang.

Hvordan vurderes boligens energieffektivitet?

Dersom du er usikker på energieffektiviteten til boligen din, kan du enkelt få svar ved hjelp av en energiattest. En energiattest (energimerking) består av to primære karakterer; Energikarakteren og Oppvarmingskarakteren. Disse forteller alt om hvor energieffektiv boligen din faktisk er.

Hva koster en energiattest?

Prisen for en energiattest avhenger av om merkingen skal være forenklet eller detaljert. Vi anbefaler det siste.

Prisene er i gjennomsnitt på ca. kr. 6.000 inkl mva,, men varierer når prisene påvirkes av bygningens kompleksitet og tilgjengelige data.

En energiattest er en svært god investering for de fleste boligeiere, da du kan dokumentere forbruket av energi, og samtidig øke verdien på boligen. Vi Insula Energikompetanse arbeider alltid etter prinsippet om at energibesparende tiltak skal være lønnsomme i det lengre løp. Alle våre anbefalte tiltak og kostnadene det medfører, skal tjenes inn igjen gjennom en energieffektiv bolig.

En energiattest er en svært god investering for de fleste boligeiere, da du kan redusere forbruket av energi, og samtidig øke verdien på boligen. Vi Insula Energikompetanse arbeider alltid etter prinsippet om at energibesparende tiltak skal være lønnsomme i det lengre løp. Alle våre anbefalte tiltak og kostnadene det medfører, skal tjenes inn igjen gjennom en energieffektiv bolig.

Mange prosjekter støttes av Enova

Enova kan gi støtte til mange ulike enkelttiltak i din bolig. I tillegg kan få støtte på inntill 150 000 kr hvis du gjennomfører Helhetlig oppgradering av
bygningskroppen etter nærmere kriterier.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å få en mer energieffektiv bolig!

Les videre

No items found.