Hva er energikarakter?

Hva er energikarakter?

Energikarakteren sier noe om hvorvidt boligen eller bygget er energieffektiv ved normalt bruk. Desto bedre karakteren er, desto enklere er det å holde kontroll på temperaturen og samtidig hjelpe deg med å holde energikostnadene i sjakk.

For å få en god energikarakter er isolasjonen i veggene og vinduene avgjørende, og en tommelfingerregel er at jo mindre behov du har for å levere energi inn i boligen, jo bedre forutsetning har du for en god energikarakter.

Energikarakteren går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G.

Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen ved normal bruk. Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)

A: Lavere enn eller lik 95 +800/A

B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A

C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A

D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A

E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A

G: Ingen grense

Som oftest har en eksisterende bygning energikarakter D til G og oppvarmingskarakter fra Gult til Rødt.

Må kombineres med oppvarmingskarakter

En energiattest består ikke bare av energikarakteren, men også oppvarmingskarakteren som går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt som utgjør en femdelt rangering.

Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

Energiattesten betraktes som et verdipapir da verdien av boligen eller bygningen ofte blir høyere med en detaljert og riktig energiattest. Attesten er gyldig i 10 år fra dato for utstedelse, eller inntil ny attest er utstedt.

Det er i forskrift bestemt at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en gyldig energiattest (energikarakter + oppvarmingskarakter). Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg med ikrafttredelse 01.01.2010 er førende. Sist endret 01.07.2016.

Vi i Insula Energikompetanse AS har i flere tiår bistått privat- og proffmarkedet med energiattester. Dersom du har behov for å få bedre oversikt over energikarakteren for din bolig eller bygning anbefaler vi deg å ta i bruk får fagkunnskap.

Les videre

No items found.