Byggtermografi – avdekker behov for forbedringer

Byggtermografi – avdekker behov for forbedringer

Byggtermografi er en målemetode som gjør det enklere å avdekke varmetap i en bolig. Ved å benytte byggtermografi kan man få et detaljert overblikk over en bygnings evne til å isolere varme og energi, samt avdekke hvor det eventuelt er rom for forbedringer på grunn av energilekkasjer.

Insula Energikompetanse anbefaler å benytte verktøy for å byggtermografere i alle tilfeller hvor man foretar analyser og vurderinger av energistandarden til en bygning. Dette gir det beste grunnlaget for videre arbeid med tiltak og forbedringer.


Byggtermografi kan utføres i forbindelse med tvister og klagesaker, men desto viktigere er det som en del av tjenesten energirådgivning. Byggtermografi gir energirådgivere muligheten til å se de dypere og mer underliggende faktorene som påvirker energitap. 

Her kan du lese mer om tjenesten byggtermografi.

Byggtermografi sporer varmelekkasjer

Når vi foretar byggtermografi av en bolig, måler vi den termiske energien som stråler ut fra bygningen, altså den infrarøde strålingen.

Dette gjøres gjennom en berøringsfri observasjon via et termografikamera med detektor, som fanger opp hvor energien holdes på plass og hvor den eventuelt slippes ut. Dette gjør at vi kan kartlegge hvor det kreves tiltak og forbedringer med svært stor nøyaktighet. Bildene av den infrarøde strålingen blir kombinert med vanlige digitale bilder av samme område, slik at vi enkelt kan se hvilke bygningsdeler som er avbildet.

Hvordan oppstår varmetap, og hvorfor er det viktig å oppdage det?

Varmelekkasjer i bolig kan skyldes feil i konstruksjon og bygging, eller manglende isolasjon. Dette skjer ofte når bygninger er av eldre standard, og ikke er bygd i henhold til moderne isolasjons- og bygningskrav.

Det er viktig å oppdage og fjerne energi- og varmelekkasjer fordi de kan forårsake en rekke negative konsekvenser både for boligeiere, og for miljø og samfunn på lang sikt.

Varmelekkasjer forårsaker høyere energiforbruk, enten med strøm, vedfyring eller andre typer oppvarming. Dette kan resultere i store kostnader for boligeier. I tillegg er varmelekkasjer ubehagelige, og påvirker trivsel og komfort. Til sist er det viktig å huske på at økt energiforbruk er negativt for miljøet, og burde unngås så langt det lar seg gjøre. Det er derfor mange gode grunner til å gjennomføre byggtermografi.

Hvis du benytter deg av energirådgivning med inkludert byggtermografi fra Insula Energikompetanse, har du rett til støtte fra Enova. Enova tildeler tilskudd for å gjennomføre forbedringer knyttet til energiforbruk i boliger. Dermed kan du gjøre store forbedringer som sparer deg kostnader på sikt, og få økonomisk støtte til å gjennomføre endringene.


Her er noen av tiltakene som det kan gis støtte til

 • Energirådgivning 7.500 kr
 • Helhetlig oppgradering av bygningskroppen 150.000 kr
 • Væske-til-vann-varmepumpe 30.000 kr
 • El-produksjon 28.750 kr Biokjel 25.000 kr
 • Luft-til-vann-varmepumpe 20.000 kr
 • Balansert ventilasjon 20.000 kr
 • Avtrekksvarmepumpe 20.000 kr
 • Fjerning av oljefyr og tank 20.000 kr
 • Solfanger 15.000 kr
 • Vannbåren varme 10.000 kr
 • Bio-ovn med vannkappe 10.000 kr
 • Fjerning av oljekamin og tank 6.000 kr
 • Varmestyringssystem 4.000 kr
 • Varmegjenvinning av gråvann 2.500 kr

Anbefalte tiltak, men som ikke får støtte

 • Luft-til-luft-varmepumpe
 • Rentbrennende vedovn
 • Lavenergi – vinduer og dører
 • Etter- og tilleggsisolering
 • Montering av tettelister
 • Isolering av vannrør
 • Energieffektiv belysning
 • Energieffektive apparater

Insula Energikompetanse hjelper deg å energieffektivisere din bolig

Hvis du behøver veiledning og hjelp med å utføre tiltak for å forbedre energiforbruket i din bolig, kan vi hjelpe deg. Vi gjør vurderinger basert på fagkunnskap og lang erfaring i bransjen, og kan gi deg råd om hvilke endringer som kan lønne seg for både deg og miljøet på lang sikt. Sammen utarbeider vi en plan som passer deg og ditt hjem, slik at du kan leve energieffektivt og komfortabelt.

Vi hjelper deg med følgende

 • Gjennomføre befaringer av boliger
 • Energimerke boliger
 • Råd til boligeiere
 • Utarbeide en plan for oppgradering av boligene
 • Informasjon om støtteordninger

Som energirådgivere gir byggtermografi oss muligheten til å se de dypere og mer underliggende faktorene som påvirker eventuelle tap av energi i boligen.

Vi er det naturlige valget for deg som ønsker en seriøs og presis aktør innen byggtermografi. Vi gjør vurderinger basert på fagkunnskap og erfaring, og kan gi deg råd om hvilke endringer som kan lønne seg for både deg og miljøet på lang sikt.


Her kan du lese mer om Insula Energikompetanse, og vår erfaring og kunnskap INNEN BYGGTERMOGRAFI.

 Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema her, eller ring oss i dag for en uforpliktende samtale om byggtermografi og våre tjenester på nummer 90 60 11 89.