Termografi - Slik avdekker du varmetap på en effektiv måte

Termografi - Slik avdekker du varmetap på en effektiv måte

Er du bekymret for at boligen lekker varme? Ved bruk av termografi vil vi kunne gjøre en sikker vurdering av boligen.

Hvordan fungerer termografi?

Termografi bruker et infrarødt kamera til å lokalisere og avdekke hvor i en bolig det oppstår varmetap. Termografi tillater oss å avgjøre kvaliteten på byggets overflater, f. eks en yttervegg. På fagspråket kaller vi vegger, gulv og tak for klimaskjerm, og disse har alle ulik temperatur ute og inne. Mellom innedelen og ytterdelen av en klimaskjerm skal det være lagt isolasjon som sørger for å redusere varmetap slik at vi får en bedre bokomfort. Disse klimaskjermene utstråler også en termisk energi. Dette tar form som en usynlig infrarød stråling, og for å kunne måle dette tar vi derfor i bruk termografi. Termografi gjør det mulig å se den infrarøde strålingen i form av farger på en skjerm. Termografi er lettere sagt en berøringsfri undersøkelse. Ved bruk av termografikamera observerer vi den termiske energien og kan deretter avgjøre hvilke området som slipper ut varme.

Hvorfor oppstår det varmetap i boliger?

Varmetap kan komme av ulike årsaker. Vanlige kilder til at temperaturen synker er kuldebroer, dårlig isolering, manglende isolasjon, store fuktansamlinger eller feil med tettesjikt.

Når benyttes termografi?

Ved bruk av termografi ved boligen blir det lettere å vurdere om det burde utføres forbedringer av konstruksjonen som vil bidra til å redusere varmetapet som er tilstede. Termografi er også en god sikkerhet ved ferdigstilling av bygg, og benyttes også gjerne i skade- eller tvistesaker. Mange ønsker også å bruke termografi ved overtagelse av en bolig for å forsikre seg om at de får det de blir lovet.

Høye krav til arbeid med termografi

Her i Insula Energikompetanse ønsker vi å forsikre deg som kunde at vi har den rette kompetansen til å ta i bruk termografi av boliger. Vi stiller høye krav til ferdigheter og alle våre fagpersoner har utført et ukeskurs i termografi, level 1. Kandidatene som tar dette kurset har bestått to eksamener. I tillegg har våre fagarbeidere også gjennomført praktisk brukerkurs hos leverandør av det spesifikke utstyret vi benytter og bestått eksamen i dette.

Ved termografi benytter vi avanserte kameraer med høy oppløsning og gode detektorer. Termografikameraet gir oss svært presise bilder av unormaliteter i temperatur på overflatene som undersøkes. Med dokumentert temperatur av overflater har vi et godt grunnlag for å komme med forslag til vedlikehold, reparasjoner og utbedring av boligen.

Rapport etter termografi

Etter termografi er utført vil vi sette sammen en rapport. Rapporten viser til uregelmessigheter som er oppdaget. Vi følger alltid gjeldende krav og setter sammen rapporter med konklusjoner rundt registrert tilstand. Samtidig sørger vi for at rapporten inneholder god nok informasjon til at det kan tolkes av andre fagfolk.

Ved behov kommer vi gjerne med forslag til utbedringer basert på det som står i rapporten. Hvis du ønsker dette får du en vurdering av ulike alternativer og begrunnelser for hva som vil være mest lønnsomt for din bolig. Du kan også forvente at det følger med 10-30 bilder i rapporten.

Les videre

No items found.